Dana 08.12.2022. godine, u prostorijama JU Mješovite Srednje Škole Tešanj, za učesnike obuke CNC operateri, održano je završno testiranje rada na CNC mašini, za dobivanje certifikata CNC operater.

Obuka je bila sastavljena iz dva dijela: teoretski i praktični. Teoretski dio obuke za učesnike održan je u Mješovitoj Srednjoj Školi, a praktični dio održan je u Pobjedi d.d. Tešanj. Predavači su bili: prof. Hamza Beganović (praktični dio obuke) i prof. Sakib Ahmić (teoretski dio obuke).

Od ukupno 15 kandidata koji su nakon završenog teoretskog i praktičnog dijela obuke stekli pravo na izlazak na završni test, 9 učesnika je pristupilo završnom testiranju i svih 9 ih je steklo pravo na dobivanje certifikata. 

Jedan od predstavnika LPZ-a, a ispred TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, Maid Suljaković, izjavio je da mu je drago što su kandidati aktivno sudjelovali u obuci i istu su uspješno i završili, te što će im nova stečena znanja i vještine pomoći u budućnosti i prilikom zaposlenja.

Polaznik obuke Suljo Mešić izjavio je da je dosta novih vještina i znanja naučio pohađajući samu obuku, te da će mu stečeni certifikat za CNC operatera puno olakšati sami pronalazak posla. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608