Dana 29.12.2022. godine, direktor TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, Edin Ibrahimović, posjetio je Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

Tom prilikom, direktor se sastao sa dekanom Mašinskog fakulteta UNSA, prof.dr. Izetom Bijelonjom. Na sastanku se razgovaralo o projektnim aktivnostima projekta “FORMULA STUDENT TEAM UNSA”. 

Direktor TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, ovom prilikom, uručio je vrijednu donaciju fakultetu u iznosu od 1000,00 KM, za projekat “FORMULA STUDENT TEAM UNSA”. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608