Privredni
subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama,
proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja
nezaposlenosti, i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku
dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru Drugog poziva za
prijavu inovativnih poslovnih ideja.   

 

Za
potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00
EUR
, a rok za dostavljanje aplikacija je  22. maj 2023. godine do 16 sati.

 

Za
potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6
mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,
00 EUR, dok je za  korisnike iz
kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije
godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000,00 EUR. 
Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne
vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može
trajati kraće od tri mjeseca  i  duže od 12 mjeseci.

 

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv
provodi se isključivo
putem
online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i
evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio
Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana
forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje,
niti će biti predmet ocjenjivanja.

 

U
cilju detaljnijeg informisanja o uslovima poziva,
19. aprila 2023. godine održat će se info
sesija na lokaciji: Sala općinskog vijeća – Općina Tešanj, sa početkom u 12
sati.

 

Projekt
Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona
EUR, koji finansira  
Švedska. Projekt
implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa
Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland,
Istočna Švedska.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608