Dana 19.04.2023. godine, u sali općinskog vijeća – Općina Tešanj, u saradnji TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA, a sa ciljem detaljnijeg informisanja o detaljima ovog Javnog poziva, održana je prezentacija inovacijskih poziva – Challenge to Change. 

U okviru trogodišnjeg projekta Challenge
to Change 3.0,
ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, a kojeg finansira Švedska,
a implementira ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu
sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA i Region Ostergotland, Istočna Švedska,
objavljen je Javni poziv za info sesiju – prezentacija inovacijskih poziva za
Start-up ove. 

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa
inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do
povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog
razvoja u BiH
imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz
Challenge fonda u okviru Drugog Javnog poziva za prijavu inovativnih poslovnih
ideja.

Za potencijalne aplikante na
raspolaganju je budžet, čiji je indikativni iznos 480.000,00 EUR, a rok za
dostavljanje aplikacija je 22. maj 2023.godine, do 16:00 sati.

Za potencijalne korisnike iz
kategorije Start-up ova, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže 2
godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,00 EUR, dok je za korisnike
iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju 2
godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000,00 EUR. Aplikanti su
obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% od ukupne vrijednosti
predloženog projekta. Period implemetacije projekta ne može trajati kraće od 3
mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Način prijave na ovaj Javni poziv
podnosi se isključivo putem on-line apliciranja na elektronski sistem za
apliciranje i evaluaciju (eMSAE), a koji je dostupan na WEB stranici https://c2c.ba/ , a gdje je dostupan i Vodič za
aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu
dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način,
neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocijenjivanja.

Neke od primjera prihvatljivih
projektnih aktivnosti
su (lista aktivnosti je indikativna i nije konačna):

 1. nabavka/razvoj
  opreme i/ili softvera za unapređenje tehnološke opremljenosti i
  proizvodnje (Napomena: ukoliko se pokaže kao opravdano (cijena,
  mogućnost nabavke ili slično), dozvoljena je nabavka polovne opreme
  isključivo od registrovanog privrednog subjekta)
  ,
 2. razvoj
  ili poboljšanje proizvodnih procesa koji mogu dovesti do povećanja
  proizvodnih kapaciteta ili novih karakteristika proizvoda,
 3. razvoj
  novih proizvoda (što može da uključuje i zaštitu prava intelektualnog
  vlasništva i potrebne standarde),
 4. razvoj
  novih energetski efikasnih rješenja,
 5. razvoj
  i unaprjeđenje novih oorganizacionih modela i procesa,
 6. diverzifikacija
  novih proizvoda, procesa ili usluga putem novih  i inovativnih
  rješenja ili poboljšanje tehnološkog procesa,
 7. poboljšanje
  procesa proizvodnje smanjivanjem otpada i pozitivnim uticajem na životnu
  sredinu,
 8. mali
  demonstracijski projekti o korištenju obovljivih izvora energije,
 9. infrastrukturni
  radovi koji su neophodni za realizaciju inovativne ideje (do 10% od
  ukupne vrijednosti projekta
  će biti prihvatljivo za pravdanje unutar
  projektnih troškova),
 10. nabavka
  sirovine i/ili repromaterijala kao priprema za provođenje testiranja
  inovativnog procesa ili inovativne mašine, sirovina za nultu seriju,
  materijal koji nije dio novorazvijene inovativne mašine ili uređaja već
  samo predmet obrade (do 15% od ukupne vrijednosti projekta će biti
  prihvatljivo za pravdanje unutar projektnih troškova),
 11. pružanje
  usluga edukacija trećim licima ukoliko su besplatne za polaznike. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608