Dana 28.04.2023. godine, u sali općinskog vijeća – Općina Tešanj, potpisani su ugovori za dodjelu plastenika u okviru projekta ER2=S2 sa 11 korisnika. 

Obaveza TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, kao implementatora predmetnog projekta je da korisniku dodjeli i isporuči sljedeće: plastenik 50m2 uključujući montažu istog sa pratećom opremom u koju spada: sistem za navodnjavanje kap po kap, sadni materijal. Agencija se ovim ugovorom obavezuje da će Korisniku obezbjediti i svu drugu savjetodavnu, stručnu pomoć, te obezbjediti stručno lice koje će pratiti proces uzgajanja kultura u plasteniku kroz radnu terapiju. 

Obaveze korisnika, prema ovom ugovoru su da: obezbjedi površinu zemljišta od 50 m2 (10mx5m) za postavljanje plastenika, uključujući pripremu terena za nesmetano postavljanje plastenika dimenzija: 10 m dužine i 5 m širine. Korisnik se ovim ugovorom obavezuje da će plastenik, dodatnu opremu i sadni materijal, koristiti, održavati savjesno i prema uputama stručnog lica koji bude angažovan od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Korisnik se takođe obavezuje da će prilikom sadnje kultura u plasteniku primjeniti sve agrotehničke mjere prema uputama stručnog lica koji bude angažovan od strane Agencije, te da će čuvati ovaj plastenik i koristiti u svrhu plasteničke proizvodnje i radne terapije najkasnije do 31.01.2028. godine.

Akronim projekta “ER2=S2” dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta, a to su: Equality (jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Statisfaction (zadovoljstvo). Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Statisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo. 

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).


Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608