Dana 31.05.2023. godine, u prostorijama TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj održan je značajni radni sastanak između predstavnika firme InterProcess Adnan Lihić i predstavnika TRA d.o.o. Maid Suljaković. Sastanak je bio posvećen organizaciji praktične obuke završne obrade drveta u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Tešanj. 
Tokom sastanka, razmatrani su planovi, ciljevi i željeni rezultati koje će projekat TECH-LAB omogućiti. Ova inicijativa ima za cilj sticanje novih vještina i znanja za mlade, nezaposlene osobe, dok će istovremeno poboljšati pozicioniranje fime InterProcess na tržištu.
Predstavnik firme InterProcess Adnan Lihić izrazio je svoje zadovoljstvo što je firma InterProcess u mogućnosti da sprovede ovakvu aktivnost. Naglasio je da će ova obuka biti od koristi za mlade ljude koji žele unaprijediti svoje vještine i započeti karijeru u industriji obrade drveta. Takođe, istakao je da će ova inicijativa pružiti mladima priliku da steknu praktično teoretsko iskustvo i primijene teoretska znanja koja su stekli u školi.
Predstavnik TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj Maid Suljaković izjavio je da jako podržava ovu saradnju i vjeruje da će ovakvi projekti imati dugoročni pozitivni uticaj na lokalnu zajednicu. Ova inicijativa predstavlja važan korak prema usklađivanju obrazovnih programa sa potrebama industrije, čime se pruža dodatna podrška mladim ljudima da postanu konkurentniji na tržištu rada.
Učesnici sastanka su izrazili očekivanja da će ovakva saradnja između InterProcess-a, TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj i JU Mješovita srednja škola Tešanj, poslužiti kao primjer drugima, te da će se slične inicijative širiti na širem području. Ovaj projekat TECH-LAB koji je rezultat njihovog zajedničkog rada i entuzijazma, otvara vrata za nove mogućnosti i razvoj vještina mladih ljudi u oblasti obrade drveta.
Kroz stvaranje ovakvih partnerstava između privrede i obrazovnih institucija, otvaraju se putevi ka uspješnijoj budućnosti za sve uključene strane. Očekuje se da će ovaj projekat imati pozitivan uticaj na zapošljavanje mladih i da će pružiti podršku razvoju lokalne ekonomije.
Projekat TECH-LAB predstavlja pozitivan primjer kako partnerstva između kompanija, javnih ustanova i obrazovnih institucija mogu donijeti korist zajednici, mladima i privredi. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava
za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR).  

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608