Dana 14.06.2023. godine, u prostorijama TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, potpisan je Ugovor za uslugu izrade 5 promotivnih filmova za 5 Start-up firmi sa područja općine Tešanj, između direktora TRA d.o.o. Edina Ibrahimovića i direktora firme Coding d.o.o. Kenana Korajlića (Izvođač).
Predmet Ugovora su usluge izrade 5 promotivnih filmova za 5 Start-up firmi i to: Hamzić transport vl. Amer Hamzić Tešanj, EiM instalacije vl. Elvir Čaušević, Muminović Company vl. Ibrahim Muminović, Poljoprivredna djelatnost vl. Zumra Hajrić i KM metal vl. Miralem Kajmić, a koje su podržane u okviru projekta TECH-LAB, a sve u skladu sa projektnim zadatkom, koji je sastavni dio ovog Ugovora i kako je navedeno u ponudi Izvođača.
Sve obaveze iz ovog Ugovora realizirat će se najkasnije do 30.07.2023. godine, odnosno po završetku poslova definisanim projektnim zadatkom. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608