Dana 6.7.2023. godine, u prostorijama UZPD u gradu Nikšiću, država Crna Gora, održan je sastanak projektnog tima projekta ER2=S2. 
Sastanku su prisustvovali ispred TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, Dženita Hopić, Maid Suljaković, Maida Krdžalić i Muamer Omahić i ispred UZPD Nikšić, direktorica Miluša Cica Žugić i Nina Vuksanović.
Na sastanku se razgovaralo o daljim smjernicama i aktivnostima ovog projekta. 

Projekat pod nazivom “Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo” (engl. Equality, Respect, Rights = Social Statisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatske-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.


Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608