Dana 05.09.2023. godine, na Univerzitetu u Zenici, održan je sastanak između direktora TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, predstavnika Općine Tešanj i predstavnika Univerziteta u Zenici.

Tema sastanka bila je intenziviranje saradnje Općine Tešanj, TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj i Univerziteta u Zenici. 

Takođe, na sastanku se dogovaralo o budućim zajedničkim aktivnostima. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608