Dana 21.09.2023. godine, u prostorijama JU Mješovite srednje
škole Tešanj, od strane predstavnika TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine
Tešanj, direktora Edina Ibrahimovića, izvršena je primopredaja aparata za
zavarivanje TIG, koji je nabavljen u sklopu projekta TECH-LAB., koji realizuje
Lokalno parterstvo za zapošljavanje (LPZ) Tešanj, uz podršku Evropske unije i
Međunarodne organizacije rada.

Svrha ove aktivnosti jeste da se prošire kapaciteti za
izvođenje praktične nastave u JU Mješovitoj srednjoj školi Tešanj za zanimanje zavarivač.

Prije današnje primopredaje, LPZ Tešanj je u prethodnom
periodu izvršilo nabavku još dva MIG aparata za zavarivanje

Posebna zahvala ide firmi EURO-INOX i njenom predstavniku
Edisu Subašiću, koji su omogućili izvođenje obuke rukovanje TIG aparatom za
zavarivanje za profesore.

Kroz ove aktivnosti, TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj direktno pomaže privredi općine Tešanj obezbjeđivanjem edukovane radne snage u sklopu redovnog školskog ciklusa.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je
jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta
„Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP
II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna
organizacija rada (MOR).  

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608