Tešanj, 22.01.2024. godine – Lokalno partnerstvo Tešanj u okviru TECH-LAB projekta, a u saradnji sa partnerskom kompanijom “Roše metaling” realizuje besplatnu obuku za zavarivače, koju pohađaju nezaposlene osobe evidentirane u JU Služba za zapošljavanje ZDK – biro Tešanj. Trajanje obuke je 75 časova, u trajanju od 8h po terminu. Broj učesnika je dva. Obuka za zavarivače će biti podijeljena u 4 cijeline kroz koje će polaznici proći u periodu od 75 radnih časova. Cilj ovog projekta jeste povećanje nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba na području općine Tešanj i šire regije, čime se povećava njihova konkurentnost na tržištu rada i smanjuje broj nezaposlenih lica na ovom području.

Lokalno partnerstvo Tešanj je jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608