• U Sarajevu 24.01.2024. godine – na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Edin Ibrahimović potpisao je međunarodni sporazum o saradnji na projektu PRODIGI sa dekanom Mašinskog fakulteta prof.dr. Harisom Lulićem. Dobrodošlicu direktoru TRA su upriličili i prof.dr. Nedim Pervan, doc.dr. Mirza Pašić, prof.dr. Hadis Bajrić i red.prof.dr. Vahidin Hadžiabdić. Potpisivanje ugovora označava formalno partnerstvo koje će biti od ključnog značaja za uspješnu realizaciju projekta. Direktor TRA je ovu posjetu iskoristio za konstruktivni razgovor o daljoj saradnji između Mašinskog fakulteta i Tešanjske razvojne agencije, što će rezultirati u podršci inovacija, obrazovanja i razvoja zajednice
  • Projekat PRODIGI je podržan u okviru projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME”  kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608