Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) zajedno sa Agencijom za razvoj općine Tešanj, organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „Vještine inovativne prodaje i pregovaranja“, koji će  biti održan u Tešnju, u srijedu 28. februara 2024. godine, u prostorijama TECHLAB COWORKING (zgrada Vatrogasnog doma), ulica Krndija bb, u terminu od 09:00-17:00 sati.

Cilj ovog seminara je izgraditi ili povećati kompetencije i uspješnost menadžera i osoblja koje se bavi poslovnim pregovorima// prodajom, sa primjenom najinovativnijih metoda edukacije (Quality circles MC2) kako bi profesionalni pregovarač postigao jasnu poslovnu percepciju u poslovnim pregovorima// prodaji, izgradio samopouzdanje, apsolvirao inovativne metode prodaje i pregovaranja u  direktnim ili indirektnim poslovnim kontaktima, apsolvirao nove klasične i digitalne metode prodaje, B2B/ B2C, te postigao željeni lični i timski efekat. Također, cilj je da se pokaže mogućnost i potreba percipiranja spoja tradicionalnog i inovativnog načina izgradnje uspješnog pregovarača//prodavača.

Seminar je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, zaposlenicima koji žele unaprijediti svoje znanje u oblasti prodaje i pregovaranja.

Predavač:

Jasmin Hasančević

Profesionalni komercijalni trener, konsultant za razvoj tržišta,korporativno upravljanje i upravljanje ljudskim resursima. Tri EU  (Francuska-Austrija-Slovenija) certifikata za komercijalne vještine, tehniku prodaje, upravljanje ljudskim resursima.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM+PDV.

U cijenu kotizacije je uključeno:

•             Predavanja/Edukacija (1 dan)

•             Elektronske prezentacije/materijali predavača

•             Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

•             Kafe pauza 

Ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru u Tešnju, izvršite prijavu popunjavanjem TEŠANJ ON LINE prijavnog obrasca najkasnije do 27.2.2024. godine do 12:00 sati. 

Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206 ili na mail: asim.krakovic@komorabih.ba.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608