SASTANAK SA KORISINICIMA

Prezentacija rezultata, identifikovanje problema i planovi za predstojeću sezonu

Dalje..

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA TRA

Konkurs za imenovanje direktora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Dalje..

Prezentacija rada TRA u Srebreniku

Formiranje Razvojne agencije Srebrenik

Dalje..

SASTANAK SA KORISINICIMA

Prezentacija rezultata, identifikovanje problema i planovi za predstojeću sezonu

Dalje...

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA TRA

Konkurs za imenovanje direktora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Dalje...

ČESTITKA

Dalje...

Prezentacija rada TRA u Srebreniku

Formiranje Razvojne agencije Srebrenik

Dalje...