NAJAVE NOVIH PROJEKATA U 2019.

Posjeta međunarodnim organizacijama

Dalje..

PRIPREMA PROJEKTA ZA IPA POZIV PREKOGRANIČNE SARADNJE

Agencija za razvoj aplicirala na Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme

Dalje..

PODRŠKA RAZVOJU MSP-U

Održana konferencije "Kako bolje i kako više podržati razvoj MSP-a"

Dalje..

SASTANAK SARADNIČKE MREŽE

Sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investicijama

Dalje..

NAJAVE NOVIH PROJEKATA U 2019.

Posjeta međunarodnim organizacijama

Dalje...

DUNAVSKI BIZNIS FORUM

Dalje...

PRIPREMA PROJEKTA ZA IPA POZIV PREKOGRANIČNE SARADNJE

Agencija za razvoj aplicirala na Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme

Dalje...

PODRŠKA RAZVOJU MSP-U

Održana konferencije "Kako bolje i kako više podržati razvoj MSP-a"

Dalje...