Rezultati Javnog poziva

U PDF dokumentu u prilogu nalazi se spisak odabranih korisnika projekta "„Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“.

Dalje..

PROCES BRENDIRANJA PROIZVODA KROZ COBEAR

Kroz redovne aktivnosti na brendiranju proizvoda koje se realizuju putem COBEAR projekta koji realizira TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj , a uz podršku Europske Unije pruža se podrška aktivnostima u četiri firme OAZA, Prograd Holz, Subasic i Amone. Projektni rukovodilac COBEAR-a Van.prof.dr.Ismar Alagić zajedno sa angažovanim izvođačima posjetio je firmu Prograd Holz, gdje je izvršen uvid u dosadašnje aktivnosti i fokus stavljen na izradu knjige grafičkih standarda, kataloga, promotivnih bilborda i izrade proddajnih eksponata najzastupljenijih profila za prozorska okna iz proizvodnog programa firme Prograd Holz.

Dalje..

IPA PODRŠKA JAČANJU KONKURENTNOSTI MSP

Europska Komisija je u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH organizovala tematsku evaluaciju na temu efikasnosti podrške IPA projekata jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća- MSP koja je održana 19.10.2016. u Sarajevu.

Dalje..

ODRŽAN SEMINAR „Posebni zahtjevi kupaca i standardi kvaliteta”

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, jedna od aktivnosti podrške izvoznicima jesu i stručni seminari prema specifičnim potrebama proizvodnih sektora obuhvaćenih projektom.

Dalje..

POTPISIVANJE UGOVORA IZ PROGRAMA PRO-ACTIV

Kroz projekat PRO-Buducnost proveden je postupak odabira projekata iz poziva PRO-Active fond 2016, gdje je od 100 zaprimljenih projekata, odabran za podrsku 61 projekat u vrijednosti 111.457,97 KM. Odabir projekata je provela Fondacija Moozaik uz ucesce vodja radnih grupa vise od 50 opcina iz BiH, medju kojima je bio Van.prof.dr. Ismar Alagic, direktor TRA Agencije i Vodja radne grupe za projekat PRO-Buducnost u opcini Tesanj. U ostroj konkurenciji od 100 projekata koji su dosli iz 55 opcina, odobrena su tri projejekta: Rugby radionica za djecu; Svi smo razliciti, svi smo isti i; Edukacijom protiv predrasuda. Ovo je veliko priznanje radu civilnog sektora u Tesnju i neformalnim skupinama koje su radile na pripremi projekata, uz uvijek raspolozivu podrsku TRA Agencije za razvoj opcine Tesanj. Van prof.dr.Ismar Alagic potpisao ugovore sa predstavnicima aplikanata odobrenih projekata, dogovorio se oko dalje dinamike aktivnosti na njihovoj realizaciji i pozelio dosta uspjeha implementatorima na implementaciji kako odobrenih projekata, tako i onih koji slijede u narednom periodu,.

Dalje..

Rezultati Javnog poziva

U PDF dokumentu u prilogu nalazi se spisak odabranih korisnika projekta "„Povećanje pri

Dalje...

PROCES BRENDIRANJA PROIZVODA KROZ COBEAR

Kroz redovne aktivnosti na brendiranju proizvoda koje se realizuju putem COBEAR projekta k

Dalje...

IPA PODRŠKA JAČANJU KONKURENTNOSTI MSP

Europska Komisija je u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH organizovala tem

Dalje...

ODRŽAN SEMINAR „Posebni zahtjevi kupaca i standardi kvaliteta”

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Te

Dalje...

PREZENTACIJA RECP IZVJEŠTAJA U FIRMI MADI
Madi_1_IMG_1789.JPG

Projekat „Efikasno korištenje resursa i čistija proizvodnje u Bosni i Hercegovini" realizuje se u saradnji UNIDO - Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda, Vijeća ministara BiH, Ministarsta za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose i Vlade Republike Slovenije.

Dalje...