KONFERENCIJA o MEUOPĆINSKOJ SARADNJI I INVESTICIJAMA

Održana konferencija pod nazivom “„Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija“

Dalje..

METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019

Dalje..

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringa

Dalje..

PRIJEM POVODOM IMENOVANJA DIREKTORA KAS-a

U Sarajevu upriličen prijem povodom imenovanja novog direktora Konrad Adenauer Stiftung

Dalje..

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PZ "KAPI ŽIVOTA"

Razmatranje prijave na poziv EU4Business za mjeru podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivreda)

Dalje..

KONFERENCIJA o MEUOPĆINSKOJ SARADNJI I INVESTICIJAMA

Održana konferencija pod nazivom “„Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnos

Dalje...

METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum

Dalje...

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringa

Dalje...

PRIJEM POVODOM IMENOVANJA DIREKTORA KAS-a

U Sarajevu upriličen prijem povodom imenovanja novog direktora Konrad Adenauer Stiftung

Dalje...