RAZMJENA ISKUSTAVA

Savjetnika ministra u Ministarstvu privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske

Dalje..

POSJETA OPĆINSKOG NAČELNIKA TRA AGENCIJI

Redovni obilazak javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine Tešanj

Dalje..

KONFERENCIJA „POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE NA LOKALNOM NIVOU”

Konferenciji je prisustvovalo vise od 40 ucesnika, uz dominantno prisustvo predstavnika privatnog civilnog sektora.

Dalje..

MENTORING USLUGE ZA MSP - TREĆA POSJETA

Mentori su i ovaj put imali podršku od strane senior mentora Republike Srbije gđe. Dragane Belenzada, direktoricu Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Dalje..

PREZENTACIJA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EU FONDOVI

Osnovni elementi Lokalnog ekonomskog razvoja i potencijal EU fondova za BiH

Dalje..

RAZMJENA ISKUSTAVA

Savjetnika ministra u Ministarstvu privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske

Dalje...

POSJETA OPĆINSKOG NAČELNIKA TRA AGENCIJI

Redovni obilazak javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine Tešanj

Dalje...

KONFERENCIJA „POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE NA LOKALNOM NIVOU”

Konferenciji je prisustvovalo vise od 40 ucesnika, uz dominantno prisustvo predstavnika pr

Dalje...

MENTORING USLUGE ZA MSP - TREĆA POSJETA

Mentori su i ovaj put imali podršku od strane senior mentora Republike Srbije gđe. Draga

Dalje...