CO-BEAR Isporuka opreme za kabinet mehatronike

Realizovana isporuka opreme za kabinet mehatronike u okviru projekta COBEAR

Dalje..

CO-BEAR Isporuka opreme za tekstilce

Isporučena oprema za tekstilce

Dalje..

USPJEŠNA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

Uspješna implementacija projekta "Podizanje zasada maline na području općine Tešanj"

Dalje..

NACIONALNI PROGRAM ČISTIJE PROIZVODNJE

Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu "Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina"

Dalje..

NOVI PROJEKAT IZ POLJOPRIVREDE

Direktor TRA Agencije dr.Ismar Alagić i direktor Češke razvojne Agencije Michal Kaplan, dana 04.08.2016.godine, potpisali su Ugovor o implementaciji projekta „Povećanje prihoda ranjivih kategorija kroz porodičnu poljoprivredu“ za period 2016-2018.godina, a TRA Agencija će nastaviti samostalno implementaciju i tijekom 2019.godine. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 480.000,00 EUR, od čega će Češka Republika finansirati 450.000,00 EUR.

Dalje..

CO-BEAR Isporuka opreme za kabinet mehatronike

Realizovana isporuka opreme za kabinet mehatronike u okviru projekta COBEAR

Dalje...

CO-BEAR Isporuka opreme za tekstilce

Isporučena oprema za tekstilce

Dalje...

USPJEŠNA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

Uspješna implementacija projekta "Podizanje zasada maline na području općine Tešanj"

Dalje...

NACIONALNI PROGRAM ČISTIJE PROIZVODNJE

Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu "Nacionalni program čistije proizvodnj

Dalje...

PREZENTACIJA RECP IZVJEŠTAJA U FIRMI MADI
Madi_1_IMG_1789.JPG

Projekat „Efikasno korištenje resursa i čistija proizvodnje u Bosni i Hercegovini" realizuje se u saradnji UNIDO - Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda, Vijeća ministara BiH, Ministarsta za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose i Vlade Republike Slovenije.

Dalje...