GRANTOVI: PODRŠKA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA KROZ DODAVANJE VRIJEDNOSTI U SEKTORU LJEKOVITOG BILJA

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena kroz dodavanje vrijednosti u sektoru ljekovitog bilja i meda, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Dalje..

GRANTOVI: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI KROZ DODAVANJE VRIJEDNOSTI U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti kroz dodavanje vrijednosti u sektoru voća i povrća, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Dalje..

Održan sastanak sa predstavnicom GIZ-a

Dana 19.09.2016.godine direktor TRA Agencije ugostio je predstavnicu GIZ-a, Milu Knežević. Posjeta je upriličena s ciljem identikovanja mogućih prijedloga projekata sa svrhom nastavka saradnje GIZ-a i TRA Agencije.

Dalje..

ZAVRŠENA IZRADA PROTOTIPOVA IZ COBEAR PROJEKTA

Dana 19.09.2016. godine, Van.prof.dr.Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac projekta "Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti-COBEAR" u svojstvu naručioca posla potpisao je Zapisnik o izvršenoj usluzi izrade prototipova za potrebe firmi Pobjedaa d.d Tesanj i Inox Ajanovic d.o.o. Tesanj zajedno sa g.Edinom Ibrahimovicem kao predstavnikom konzoricija koji je bio Izvodjac navedene aktivnosti.

Dalje..

ODRŽAN 24.OSCE EKONOMSKI I OKOLINSKI FORUM U PRAGU

Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) održala je u terminu 14-16.09.2016. godine 24. OSCE Ekonomski i okolinski forum u Černinski palati u Pragu, Češka Republika. Pod predsjedavanjem Njemačke OSCE misijom fokus je stavljen na dobru administraciju i upravu sa fokusom na pitanja iz oblasti ekonomije i zaštite okoliša.

Dalje..

GRANTOVI: PODRŠKA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA KROZ DODAVANJE VRIJEDNOSTI U SEKTORU LJEKOVITOG BILJA

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane p

Dalje...

GRANTOVI: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI KROZ DODAVANJE VRIJEDNOSTI U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane p

Dalje...

Održan sastanak sa predstavnicom GIZ-a

Dana 19.09.2016.godine direktor TRA Agencije ugostio je predstavnicu GIZ-a, Milu Kneževi

Dalje...

ZAVRŠENA IZRADA PROTOTIPOVA IZ COBEAR PROJEKTA

Dana 19.09.2016. godine, Van.prof.dr.Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj općine

Dalje...

PREZENTACIJA RECP IZVJEŠTAJA U FIRMI MADI
Madi_1_IMG_1789.JPG

Projekat „Efikasno korištenje resursa i čistija proizvodnje u Bosni i Hercegovini" realizuje se u saradnji UNIDO - Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda, Vijeća ministara BiH, Ministarsta za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose i Vlade Republike Slovenije.

Dalje...