U organizaciji “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i Farma projekta održana je edukacija za stočare sa podrčja općine Tešanj o pravilnom uzgoju, muži i ishrani stočnih grla.

Edukaciju je održao dr.Midhat Glavaš predstavnik Farma projekta. Nakon edukacije dr. Midhat Glavaš i direktor Agencije, gosp. Hilmo Perčo sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika općine Tešanj su dogovorili održavanje jednog edukacijonog ciklusa za stočare sa područija općine Tešanj. Edukcijoni ciklus sadržao bi ukupno 5 predavanja koji se odnose na pravilan uzgoj stočnih grla, pravilnu mužu, pravilnu ishranu i dr. Nakon sprovedeni predavanja, organizovat će se ceremonija dodjele certifikata farmerima koji su redovno prisustvovali predavanjima.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608