“TRA” d.o.o-Agencija za azvoj općine Tešanj i općina Tešanj imali su zajednički nastup na 8. Sajmu privrede “Biznis 2012” koji je održan u zgradi firme “Madi” d.o.o

Na Sajmu su prezentovane dosadašnje aktivnosti, pripremljeni projekti, realizovani projekti,TRA d.o.o-Agencije za razvoj i Općine, Tešanj kao i planirane aktivnosti,projekti za 2012.godinu.Također, ostvareni su kontakti sa predstavnicima općine Teslić, predstavnicima GiZ-a, direktoricom  Asocijacije informatičara u BiH, gđom. Nadom Hadžimehić, te razgovarano o mogućoj uspostavi saradnje na izradi određeni poslovni poduhvata projekata, koji su od zajedničkog interesa. Na zajedničkom štandu UG "Sehara" je prezentovala rad i djelovanje ovog udruženja u proteklom periodu kao i radove tešanjski zanatlija koji su učestvovali na projektu "Tecex".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608