U posjeti Agenciji za razvoj općine Tešanj boravio je Abdullah Salamah, Generalni menadžer Agencije za poslovno savjetovanje iz Džede, Saudijske Arabije.

U posjeti Agenciji za razvoj općine Tešanj boravio je Abdullah Salamah, Generalni menadžer Agencije za poslovno savjetovanje iz Džede, Saudijske Arabije. Gospodin Abdullah od prošle godine intezivno radi na unapređenju poslovne saradnje i veza između Saudijske Arabije i BiH, te u tom cilju želi da poveća trgovinsku razmjenu ove dvije zemlje i ohrabri investitore iz Saudijske Arabije da investiraju u BiH. Cilj posjete Agenciji bio je da se upozna sa privrednim karakteristikama općine Tešanj, potencijalnim projektima i pogodnostima koje općina Tešanj sprema pružiti potencijalnim investitorima. Direktor Agencije gdin. Hilmo Perčo je apostrofirao da će Agencija za razvoj općine Tešanj za investitore besplatno uraditi sve što se zahtjeva od procedura za registrovanje i pokretanje biznisa, te da će i poslije pokretanja biznisa stajati na raspolaganju za sve što bude potrebno. Gospodin Abdullah Salamah je izrazio zadovoljstvo sa pruženim informacijama i poslovnim mogućnostima koje se pružaju u općini Tešanj, te obećao da će u sklopu poslovne posjete Bosni i Hercegovini koju planira da organizira sa poduzetnicima iz Saudijske Arabije obavezno posjetiti i općinu Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608