“TRA” d.o.o-Agenciju za razvoj općine Tešanj posjetili su predstavnici Glavnog ureda za inspekciju pri organizaciji USAID-a Washington, D.C

"TRA" -Agenciju za razvoj općine Tešanj posjetili su predstavnici Glavnog ureda za inspekciju pri organizaciji USAID-a i to auditor, gdin Abbas B. Busari, glavni revizori, gđa Lejla i gdin. Yoi, te predstavnici USAID/Sida Firma Projekta BiH gđa. Dina Karić i gdin. Amir Sarajlić. Razlog posjete predstavnika USAID-a je kontrola realizovanih projekata Mehatronika i Zavarivači. Direktor Agencije, gdin. Hilmo Perčo, asistent, gdin. Muamer Omahić i kordinator na projektu gdin. Damir Kadribašić su predstavnicima USAID-a prezentovali sam tok i način realizacije projekta, program obuke, te gostima ustupili na uvid kompletnu dokumentaciju projekata, nakon prezentacije domaćini sastanka su sa gostima obišli proizvodni pogon firme "Zupčanik " i kandidate koji su prošli program obuke za mehatroničara, te obišli kabinet za mehatroniku u MSŠ, gdje su se gosti na licu mjesta mogli uvjeriti u konkretne rezultate projekata. Predstavnici Glavnog ureda za inspekciju USAID-a, ocjenili su pozitivno rad Agencije i MSŠ na projektu, te su izrazili zadovoljstvo načinom na koji su realizovani projekti, te rezultatima isti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608