Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, gospodin Hilmo Perčo sa saradnicima jučer je boravio u posjeti općini Cazin.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, gospodin Hilmo Perčo sa saradnicima jučer je boravio u posjeti općini Cazin. Agencija ispred općine Tešanj priprema projektnu aplikaciju izrade kanalizacionog sistema za općinu Tešanj sa uređajem za prečišćavanje na program ORIO, te je cilj posjete bio upoznati se sa iskustvima općine Cazin, kojoj su ododbrena grant sredstva kroz ORIO program. ORIO program je podrška Holandske vlade zemljama u razvoju sa ciljem razvoja infrastrukture i promociju unapređenja životnih uslova i razvoja privatnog sektora. Predstavnici općine Cazin su gostima prezentovali sve procese kroz koje je potrebno proći do konačnog odobrenja grant sredstava ORIO programa. Direktor Agencije, gospodin Hilmo Perčo je zahvalio domaćinima na pruženim informacijama i gostoprimstvu koje je načelnik Općine sa pomoćnicima ukazao, te ih pozvao na saradnju i partnerstvo na mogućim projektima EU programa iz svih oblasti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608