Dana 30.01.2013.godine u restoranu “AS” Tešanj

Dana 30.01.2013. godine u restoranu ”AS” Tešanj (Konferencijska sala) održan je stručni seminaru pod nazivom ’’Stvaranje sigurnog okruženja i prilika za pravilan rast i razvoj djece na području općine Tešanj’’.

Stručni seminar je dio projekta ”Zajedno jači” koji realizuje Udruženje građana ”Univerzalna škola sporta” Jelah u partnerstvu sa Javnom ustanovom ”Centar za socijalni rad” Tešanj i Udruženjem građana ”Produkcija Kod” Tešanj. Projekat ”Zajedno jači” se realizuje u okviru UNICEF-ovog SPIS projekta ”Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” koji je finansijski podržan od strane Evropske unije.

Stručni seminar je okupio 35 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, javnih institucija, obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, medija i drugih relevantnih aktera sa područja Općine Tešanj.

U okviru stručnog seminara realizovano je pet prezentacija i to:

1. Implementacija dokumenta ”Okvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH” na lokalnom/općinskom nivou” – Gdin. Almir Ramić, izvršni direktor UŠS Jelah,
2. ”Efikasna primjena principa socijalne odgovornosti, moralna obaveza i dužnost” – Gđa. Amra Ćaro – Prnjavorac, magistrica građanskog prava,
3. ”Uloga i značaj učešća roditelja/staratelja, sigurnost i blagostanje” – Gđa. Selma Turalić, pedagog/psiholog u O.Š. ”Huso Hodžić” Tešanj,
4. ”Lokalne inicijative i instrumenti podrške, preventivno djelovanje” – Gdin. Muhamed Džihić, projekt menadžer u Agenciji za razvoj Općine Tešanj,
5. ”Održivost intersektorske saradnje, multidisciplinarnost i efikasnost” – Gđa. Snežana Šešlija, izvršna direktorica UG Topeer Doboj.

Zaključci i preporuke stručnog seminara biće integrisani u promotivne materijale projekta te iskorišteni za uspostavljanje lokalne Platforme za zajedničko djelovanje (neformalna mreža), potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji za zajedničko djelovanje u prevenciji nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece na području Općine Tešanj kao i pokretanju i apliciranju Zajedničkih inicijativa/projekat u oblasti koju projekat tretira prema nekom od dostupnih EU ili drugih lokalnih i međunarodnih fondova.

U sklopu projekta ”Zajedno jači” realizovati će se i:
– Sportske igre bez granica za djecu i njihove roditelje – ”poligon sportskih prepreka”,
– Produkcija, umnožavanje i projekcija dokumentarnog filma pod nazivom ”Mi ne šutimo”,
– 2 edukativne radionice za članove/ice roditeljskih vijeća iz Osnovnih škola sa područja Općine Tešanj (teme: ”Porodica i efikasno roditeljstvo/starateljstvo” i ”Upravljanje vremenom i stresom”).

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608