Posjeta Sisku i Sisačko-moslovačkoj županiji

Delegacija općine Tešanj posjetila je grad Sisak i Sisačko-moslovačku županiju. Predmet posjete je bilo sagledavanje zajedničke saradnje na projektima prekogranične saradnje u okviru programa IPA CBC Hrvatska-BiH. U delegaciji općine Tešanj su bili dr. Alagić, savjetnik Općinskog načelnika, g.Alić, direktor JP RAD Tešanj i g.Lekić, projekt menadžer iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prvo je obavljena posjeta SIMORA Razvojnoj agenciji Sisačko-moslovačke županije gdje se razgovaralo sa mr.Andreja Šeperac, direktoricom, o međusobnoj saradnji na projektima prekogranične saradnje. Potom je obavljena posjeta firmi Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. gdje je prezentovan projekat „Upravljanje krutim otpadom“ koji su razvili predstavnici općine Tešanj. U razgovoru sa mr.Mladen Klasnić-em, direktorom GOS d.o.o. i njegovim saradnicima, uz nazočnost predstavnica SIMORA-e dogovorena je operativna razrada projektne ideje i dalje aktivnosti na pripremi zajedničkog projektnog prijedloga. Naredni sastanak radne grupe za razradu zajedničkog projekta je planiran da se održi tokom aprila 2013. godine u Tešnju. Na kraju boravka u Sisku upriličena je posjeta odlagalištu otpada, koje se ubraja u red najbolje organiziranih i opremljenih odlagališta u Republici Hrvatskoj. Zajednički zaključak je da postoji obostrana spremnost za razvoj saradnje između Tešnja i Siska u narednom periodu, kao i razmjenu dobrih praksi iskustava u brojnim područjima rada i djelova

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608