Platforma za zajedničko djelovanje u radu na zaštiti i prevenciji djece
od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja napodručju općine Tešanj
2013-2015

Platforma za zajedničko djelovanje predstavlja neformalnu mrežu lokalnih organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija, javnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, medija i drugih, koji zajedničkim radom i pokretanjem zajedničkih inicijativa aktivno rade na zaštiti i prevenciji djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja na području općine Tešanj.

 

Svrha uspostavljanja Platforme je:

– animirati što veći broj relevatnih aktera na lokalnom nivou da zajedno rade definisanih ciljeva, principa i zadataka,

– zajedničkih pokretati inicijative, projekte i aktivnosti vezane za oblast i problematiku koju dokument tretira( pisati projekte, aplicirati ih i realizovati ih one koji se ododbre)

 

Ciljevi :

– Ostvarivanje prava sve djece

– Povećanje socijalne inkluzije, integracije i zaštite djece

– Prevencija i zaštita djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

– Samnjenje siromaštva djece

– Unapređivanje dostupnosti i kvalitete formalnog i neformalnog obrazovanja djece

– Unapređivanje dostupnosti i kvalitete zaštite zdravlja, životne sredine i sigurnosti djece

– Stvaranje sigurnog okruženja i prilika za pravilan rast i razvoj djece

– Jačanje društvene brige i svijesti javnosti o uzrocima i posljedicama nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece.

 

Zadaci:

 

– povećati učešće svih relevatnih aktera na lokalnom nivou u prevenciji i zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostvaljanja,

– Postaketi formiranje novih i aktivniju implementaciju postojećih politika i strategija za djecu na lokalnom nivou u oblastima koje tretiraju prevenciju i zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

– Jačati kapacitete svih relevatnih aktera na lokalnom nivou za rad na prevenciji i zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja,

– Uspostaviti adekvatan mehanizam komunikacije i razmjene informacija između članica potpisnica Platforme

– Uspostaviti saradnju sa drugim relevetnim akterima iz drugih općina, regija, kantona entiteta i na državnom nivou, za rad i podršku u prevenciji zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja kao i razmjena iskustava i dobrih parksi,

– Planirati i pokretati zajedniče inicijative, projekte i aktivnosti s ciljem prevencije i zaštite djece od nasilja zanemarivanja i zlostavljanja djece,

 

Članice/ potpisnice Platforme  će svojim aktivnim radom i djelovanjem također doprinijeti realizaciji Strategije razvoja općine 2013-2018, Strategije razvoja socijalne zaštite Općine Tešanj 2012-2017, kao i akcionog plana Jačanja socijalne zaštite Općine Tešanj 2013-2014 kroz pripremu i realizaciju predloženih/planiranih projekata/aktivnosti u navedenim strateškim dokumentima koristeći multidiscipliniran, intersektorski ili integrisani pristup u zadovoljavanju potreba i rješavanju problema  definisanih/utvrđenih istim.

Potpisnice platforme su:

 

1.) Udruženje građana „Univerzalna škola sporta“ Jelah/Tešanj

2.) Udruženje građana „Kod- Code Productions“

3.) Javna ustanova. „Cenatr za socijalni rad Tešanj“

4.) Osnovna škola „Gazi Ferhat-beg“ Jablanica/Tešanj

5.) Osnovna škola:“Huso Hodžić“ Tešanj

6.) UG“Jedinstvena organizacija mladih“ Jelah

7.) Javna ustanova: „Mješovita srednja škola Tešanj“

8.) Osnovna škola“ Rešad Kadić“ Krndija/Tešanj

9.) Osnovna škola „9. Septembar“ Medakovo/Tešanj

10.) Javno preduzeće „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj

11.) Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije/Tešanj

12.) Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija Kalošević/Tešanj

13.) Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci/Tešanj

14.) Osnovna škola „1. mart“ Jelah/Tešanj

15.) Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka/Tešanj

16.) NTV Amna

17.) SMART TV

18.) Antena radio Jelah/Tešanj

19.) Radio Tešanj

 

Dana 18.04.2013.godine, ispred JP“TRA“ -Agencije za razvoj općine Tešanj, Platformu je potpisao v.d direktora g-din. Muhamed Džihić, čime se JP „TRA“-Agencija za razvoj općine Tešanj obavezala da će uzeti aktivno učešće u radu na zaštiti i prevenciji djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te ostvarivanju ciljeva definisanih navedenom Platfomom.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608