Predstavnik TRA Agencije za razvoj općine Tešanj primio je predstavnike firme Dvokut iz Sarajeva koja priprema Studiju uticaja na okoliš kanalizacionog sistema općine Tešanj.

Doc.dr.Ismar Alagić, predstavnik TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Vođa lokalne jedinice za implementaciju projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj primio je delagaciju firme Dvokut iz Sarajeva,  izvođača izrade Studije uticaja na okoliš kanalizacionog sistema općine Tešanj. Gostima su ustupljene sve tražene projektne podloge i obavljen je sastanak i sa g.Medarićem , pomoćnikom općinskog načelnika za urbanizam, katastar i imovinsko-pravne poslove. Potom je organizovan zajednički obilazak svih lokacija relevatnih za predmetni projekt sa aspekta dispozicije kanalizacionog sistema i pozicioniranja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U narednih 15 dana se očekuje dostava Nacrt verzije Studije uticaja na okoliš kanalizacionog sistema općine Tešanj od strane Izvođača.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608