Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Delegacija GIZ programa Prolocal predvođena Dr.Karin Rau, voditeljicom

komponente za javno-privatni dijalog posjetila je TRA Agenciju za razvoj općine

Tešanj. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, koordinatora saradnje sa GIZ-om

upriličena je prezentacija na temu zahtjeva regionalne certifikacijske šeme za

općine sa povoljnim poslovnim okruženjem za predstavnike vršnog rukovodstva

općine Tešanj i TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prezentaciju je održao

g.Bojan Vojvodić iz GIZ-a, a ovim činom općina Tešanj je pristupila

aktivnostima sagledavanja vlastitih kapaciteta u području saradnje sa poslovnim

sektorom i unapređenja vlastitih performansi u navedenom području. TRA Agencija

za razvoj općine Tešanj predstavlja svojevrsni sekretarijat saradnje između

javnog i privatnog sektora kao spona između općinske administracije i udruženja

privrednika i ostalih poslovnih asocijacija koje djeluju na području općine i

šire.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608