Priprema za realizaciju projekta:”Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem za kompaniije: Pobjeda, ENKER, Mann Hummel ba Tešanj

Danas je u prostorijama TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održan radni sastanak sa predstavnicima MSŠ Tešanj. Povod održavanja sastanka je definisanje slijedeći koraka  i zadatka  na implemetntaciji projekta: ''Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje  CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem  za potrebe preduzeća MANN HUMMEL BA Tešanj, POBJEDA dd, Tešanj i ENKER dd Tešanj“ . Dogovorene su dalje smjernice na implementaciji projekta kao i podjela zadataka u cilju realizacije prvih aktivnosti. U prilogu zapisnik sa sastanka http://www.tra.ba/assets/user_files/files/zapisnik_221113.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608