AKCIONI PLAN ZA STRATEŠKO PLANIRANJE ZE DO KANTONA ZA 2014.GODINU

Radna grupa za strateško planiranje, te vršenje monitoring, evaluacije i izvještavanja u Ze-Do kantonu je razmatrala izvještaj za 2013. godinu i Akcioni plan za 2014. godinu. Sastanku je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić kao predstavnik TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i člna radne grupe. Doc.dr.Ismar Alagić je sugerisao aktivnije uključivanje u proces predstavnika Vlade Ze-Do Kantona posebno Ministarstva za privredu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline i Ministarstva a obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Naime, prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić neophodno je kvalitetnije sinhronizovanje tri dokumenta: Budžeta, Plana rada Vlade i Akcionog plana za strateško planiranje za 2014. godinu. Radna grupa je usvojila Izvještaj za 2013. godinu i Akcioni Plan za 2014. godinu uz gore navedene napomene da se o svemu informiše Premijer Ze-Do kantona i poduzmu konkretne aktivnosti na unapređenju stanja u predmetnoj oblasti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608