OKRUGLI STO NA TEMU: EKONOMSKA POLITIKA U BiH STANJE I PERSPEKTIVE

Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Centrom za regionalne inicijative (CRI) i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici je 19.12.2013. godine organizovala okrugli sto na temu „Ekonomska politika u BiH – Stanje i perspektive“ u prostoru hotela „Zenica“ u Zenici. Na okruglom stolu ušešće je uzeo Doc.dr.Ismar Alagić kao predstavnik TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. U razgovoru sa predstavnicom Fondacije Konrad Adenauer u BiH dogovorena je razmjena informacija i sagledavanje mogućnosti uključivanja TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u projektne aktivnosti navedene Fondacije za 2014. godinu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608