RADNI SASTANAK TIMA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA:”CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH”

Radni tim za implementaciju projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“ održao je sastanak na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između partnera na projektu i usaglašene naredne aktivnosti na projektu. Dogovoreno je da se naredni sastanak radnog tima održi najkasnije do 17.01.2014. godine.
Zapisnik sa sastanka je dat na slijedecem linku:http://www.tra.ba/assets/user_files/files/zapisnik_201213.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608