POSJETA FIRMI MANN HUMMEL BA

Predstavnici projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“ Doc.dr.Ismar Alagić iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i g.Muharem Saračević, direktor Mješovite srednje škole iz Tešnja posjetili su firmu Mann Hummel Bosnia and Herzegovina (MHBA) iz Tešnja. U razgovoru sa direktorom firme MHBA  g.Smail Ramović-em  razgovarano je o realizaciji projekta stručnog osopobljavanja 30 polaznika za zanimanja CNC operater, obrađivač metala rezanjem i metalobrusač od strane Centra za obrazovanje odraslih kao organizacione jedinice u sastavu TRA Agencije. Naime, firma MHBA će za vlastite potrebe putem Centra za obrazovanje odraslih osposobiti 10 polaznika sa evidencije Biroa za zapošljavanje za zanimanje obrađivač metala rezanjem. Cjelokupni program obuke je predviđen na temelju iskazanih potreba tri firme MHBA, Pobjeda i Enker za određenom specijalizovano osposobljenom radnom snagom. Na sastanku je razgovarano oko pripreme plana i programa obuke, kriterija za odabir kandidata i nabavke opreme za realizaciju projekta. Iskazano je obostrano zadovoljstvo međusobnom saradnjom i odato priznanje aktivnostima TRA Agencije za razvoj općine Tešanj na unapređenju postojećeg stanja na tržištu radne snage i uspostavi programa za stručno osposobljavanje odraslih na području općine Tešanj.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608