ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE ZA PRAĆENJE, NADZOR I REVIZIJU STUDIJE IZVODLJIVOSTI UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Navedenom sastanku su prisustvovali predstavnici tri susjedneopćine među kojima je bio i Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Dnevni red sastanka koji je održan u prostorijama općine Doboj Jug je bio:
1) Zauzimanje stava Komisije po pitanju odabira revidenta na Studiji izvodljivosti;
2) Snimak stanja u pogledu preuzimanja projektnih podloga od strane Izvođača Studije, na uzorku tri susjedne općine;
3) Dinamika izrade Studije – naredne aktivnosti i koraci
4) Razno

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608