ISTRAŽIVANJE KONKURENTNOSTI TEŠANJSKIH FIRMI ZA IZVOZ

U okviru GIZ Prolocal programa, TRA Agencija je otpočela istraživanje konkurentnosti tešanjskih firmi za izvoz. Nakon održane radionice odabrani su sektori metalske/autoindustrije i prerade hrane i proizvodnja napitaka kao sektori za najvećim potencijalom za rast na području općine Tešanj. U tom cilju predstavnici TRA Agencije, predvođeni direktorom Doc.dr.Ismar Alagićem u saradnji sa konsultantom kojeg je angažovao GIZ, posjetili su firme JAMI i MADI. Tom prilikom izvršeno je anketiranje navedene dvije firme i dogovoreni dalji koraci na realizaciji projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608