ODRŽANA TREĆA KONFERENCIJA O JAGODASTOM VOĆU

U organizaciji Carits-a Švicarske, a uz podršku GIZ-a održana je Treća konferencija o jagodastom voću u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana u prostoru hotel Hollywood na Ilidži, uz učešće više od 70 učesnika iz cijele BiH. Među učesnicima konferencije je bio Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, uzevši aktivno učešće u diskusijama koje su se vodile na panelima konferencije. Na konferenciji je predstavljena inicijativa formiranja Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH, potom iskustva u proizvodnji i plasmanu jagodičastih poljoprivrednih kultura, podrška nastupa na sajmovima i iskustva iz država u regionu.
 
Tokom konferencije Doc.dr.Ismar Alagić je razgovarao sa gđom. Katrin Resak, voditeljicom komponente III: Lanci vrijednosti u proizvodnju jagodičastog voća, GIZ Prolocal programa. Gđa. Resak je obećala tokom maja 2014. Godine posjetiti TRA Agenciju i razgovarati oko učešća općine Tešanj i ostalih općina iz BEAR područja u daljim aktivnostima navedenog projekta.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608