Radni sastanak tima za implementaciju projekta: “Centar za obrazovanje odraslih”

Predstavnici tima za implementaciju projekta Centar za obrazovanje odraslih održali su redovni sastanak u prostorijama TRA Agencije.  Izvršen je uvid u dostignuti nivo aktivnosti i definisan plan na realizaciji narednih aktivnosti na projektu. Do sada su realizovane mnogobrojne aktivnosti na realizaciji projekta, prije svega opremljen je kabinet CAD/CAM, nabavljena i instalirana je didaktička CNC mašina, nabavljena i instalirana je informatička oprema, izvršena je selekcija kandidata za obuku. Trenutno su u pripremi aktivnosti oko izvođenje programa obuka za CNC operatere, metalobrusače i oobrađivače metala rezanjem, kao i pripreme oko svečanosti otvorenja Centra za obrazovanje odraslih. Navedene aktivnosti planirane su za mjesec maj. Zapisnik sa navedene sjednice možete vidjeti :http://www.tra.ba/assets/user_files/files/zapisnik_200414.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608