“KAKO PODRŽATI PODUZETNIKA NA LOKALNOM NIVOU”

Lokalno – ekonomski razvoj (LER) je jedna od najznačajnijih tema za svaku lokalnu upravu, instituciju, udruženje privrednika i svakog drugog učesnika u lokalnom razvoju, iz razloga što se fokusira na stvaranje uvjeta za privredni razvoj, stvaranje radnih mjesta i društveni napredak.

Zbog toga su, 07.05.2014.godine, u sali OV-a Općine Tešanj, TRA – Razvojna agencija općine Tešanj i GIZ ProLocal program, organizovali radionicu za LER službenike: „Kako podržati poduzetnika na lokalnom nivou“. Moderatori na radionici su bili: gdin Marjan Novak i Josip Bacinger, istaknuti stručnjaci u polju LER-a u Hrvatskoj.

Tokom radionice, moderatori su istakli sljedeće:

 „ U stvaranju kvalitetnih razvojnih uvjeta isprepleće se više sudionika i svaki od njih ima određenu ulogu. Lokalna uprava stvara konkretne razvojne uvjete u svom okruženju, kantonalne,entitetske i državne razine generalno određuju i donose uvjete poslovanja poduzetnika,a poduzetnici svojim znanjima, proizvodima i uslugama,svojom upornošću i imovinom unesenom u posao, preuzimanjem rizika i ostalim kompetencijama pokreću razvoj i otvaraju nova radna mjesta. Za uspješan rezultat je važna edukacija i komunikacija svih aktera u procesu.“

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608