ZAVRŠNA MANIFESTACIJA 3E USAID PROJEKTA

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti-3E je održao završnu manifestaciju i multimedijalnu izložbu energetske efikasnost na Jahorini u prostoru holela Termag. Tokom prezentacije prikazan je pregled aktivnosti od početka trajanja projekta, napredak koji je ostvaren i preporuke za slijedeće korake. Na manifestaciji je učešće uzeo Doc.dr.Ismar Alagić, Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Tokom održavanja navedene manifestacije ostvareni su izuzetno korisni kontakti sa predstavnicima USAID-a i razgovarano o područjima dalje saradnje sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608