POSJETA FIRMI “SINANOVIĆ”

Promocija i jačanje poduzetništva je jedan od ključnih ciljeva TRA Razvojne agencije općine Tešanj. Shodno tome, u zadnje vrijeme, u saradnji sa GIZ ProLocal programom, pokrenuto je nekoliko aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva. Naime, predstavnici Agencije rade na izradi intervjua sa privrednicima iz metalskog i prehrambenog sektora, kako bi se definisale ključne intervencije koje su neophodne u ovim sektorima, te omogućile konkretne akcije i intervencije TRA Razvojne agencije.

 

Shodno tome, predstavnici TRA Razvojne agencije su posjetili firmu „Sinanović“, gdje su se upoznali sa predstavnicima firme, lepezom proizvoda, te preprekama s kojima se firma susreće.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608