SEMINAR “10 KORAKA DO IZVOZA”

Privredna komora RS i GIZ ProLocal su organizovali seminar „10 koraka do izvoza“, koji se održao 27.05.2014.godine u prostorijama Privredne komore RS u Banjaluci.

Predavač na seminaru je bio gdin Hatto Brenner, direktor međunarodne organizacije AWI-International Business Service SR Njemačke. Osnovni cilj seminara jeste prezentacija zahtjeva međunarodnog tržišta, načina prilagodbe bh preduzeća i prevazilaženje prepreka pri izvozu proizvoda.

Direktor TRA Agencije, Doc. Dr. Ismar Alagić,  sa saradnicima, je prisustovao seminaru, te dao važan osvrt na cjelokupnu temu i problematiku bh preduzeća u izvozu.

Nakon završetka seminara, Privredna komora RS je obezbijedila certifikate za sve učesnike.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608