POSJETA FIRMI “SARAČEVIĆ”

Danas su predstavnici TRA Razvojne agencije općine Tešanj posjetili sjedište firme „Saračević“iz Bukve, općina Tešanj. Glavni cilj posjete jeste izrada intervjua s predstavnicima firme, koji će obezbijediti relevante informacije za analizu konkuretnosti tešanjske privrede. Inače, izrada intervjua je samo jedna u nizu aktivnosti, koje je pokrenula TRA Agencija u saradnji sa GIZ Prolocal.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608