Istraživanje konkuretnosti firmi u metaloprerađivačkom, prehrambenom sektoru na području općine Tešanj

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj provodi istraživanje konkurentnosti podsektora sa najvećim potencijalom za rast i razvoj. Navedeni projekat se realizuje u okviru GIZ Prolocal programa, a uz stručnu podršku konsultanta g.Zdravko Miovčić, kojeg je angažovao GIZ . Nakon provedenih analiza, a slijedeći usaglašenu metodologiju, odabrani su sektori metaloprerade sa proizvodnjom autodijelova i prerade hrane uključujući proizvodnju napitaka, kao dva podsektora sa najvećim potencijalom za rast na području općine Tešanj. Tim TRA Agencije predvođen sa Doc.dr.Ismar Alagić, direktorom TRA Agencije, obavio je anketiranje 25 firmi od kojih je 14 iz oblasti metaloprerade, a 11 firmi je iz područja prerade hrane i proizvodnje napitaka. Muhamed Džihić je odgovoran za pripremu Analize potencijala za metaloprerađivački sektor, a Adisa Kokić radi na pripremi Analize za prehrambeni sektor. Rezultati navedene dvije analize bi se prezentovali na radionicima koje će se održati 15.07.2014.godine u prostoru sale OV Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608