Predstavništvo njemačke privrede u BiH podržava izgradnju bilateralnih privrednih odnosa i pruža njemačkim i bosanskohercegovačkim firmama pomoć pri sklapanju novih poslovnih odnosa i saradnji. Dugogodišnje iskustvo i dobri kontakti sa poslovnim partnerima su osnova njihovog rada. Njihov cilj je Vaš uspjeh.

Direktor AHK (Predstavništva njemačke privrede u BiH) g. Alexander Märdian sa saradnikom, posjetio je općinu Tešanj i TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. U okviru dvodnevne posjete g. Märdian posjetit će 7 firmi iz drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora. Domaćin direktoru AHK-a je Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Osim posjeta firmama tokom kojih će biti predstavljen rad AHK u BiH biće razgovarano o daljim aktivnostima na projektu BEAR „područje poslovne izvrsnosti“ Teslić-Tešanj-Žepče. G. Märdian će se sastati sa Općinskim načelnikom i direktorom TRA Agencije u cilju definisanja odrednica dalje saradnje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608