Predstavništvo njemačke privrede u BiH podržava izgradnju bilateralnih privrednih odnosa i pruža njemačkim i bosanskohercegovačkim firmama pomoć pri sklapanju novih poslovnih odnosa i saradnji. Dugogodišnje iskustvo i dobri kontakti sa poslovnim partnerima su osnova njihovog rada. Njihov cilj je Vaš uspjeh.

Direktor AHK-a (Predstavništva njemačke privrede u BiH) g.Alexander Märdian u pratnji Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu Nord Ent. Tom prilikom sastao se sa g.Gjalt Pilat, vlasnikom firme i g.Nazif Hamzić-em, direktorom firmi Nord Ent i Lockwood BH. Razgovarano je o mogućnostima saradnje sa AHK u BiH, kao i projektu BEAR putem kojeg će biti poduzete aktivnosti na promociji tešanjske privrede na njemačkom tržištu. Predstavljen je projekat nove veoma uspješne holandske investicije u općini Tešanj firme Lockwood BH.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608