Predstavništvo njemačke privrede u BiH podržava izgradnju bilateralnih privrednih odnosa i pruža njemačkim i bosanskohercegovačkim firmama pomoć pri sklapanju novih poslovnih odnosa i saradnji. Dugogodišnje iskustvo i dobri kontakti sa poslovnim partnerima su osnova njihovog rada. Njihov cilj je Vaš uspjeh.

Direktor AHK-a (Predstavništva njemačke privrede u BiH) g.Alexander Märdian u pratnji Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu KPM BH. Tom prilikom sastao se sa g.Amir Kurdić-em, direktorom firme i razgovarao o mogućnostima saradnje sa AHK u BiH, kao i projektu BEAR putem kojeg će biti poduzete aktivnosti na promociji tešanjske privrede na njemačkom tržištu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608