Predstavništvo njemačke privrede u BiH podržava izgradnju bilateralnih privrednih odnosa i pruža njemačkim i bosanskohercegovačkim firmama pomoć pri sklapanju novih poslovnih odnosa i saradnji. Dugogodišnje iskustvo i dobri kontakti sa poslovnim partnerima su osnova njihovog rada. Njihov cilj je Vaš uspjeh.

Direktor AHK (Predstavništva njemačke privrede u BiH) g..Alexander Märdian u pratnji Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu Mann Hummel BA (MHBA). Tom prilikom sastao se sa g.Smajl Ramovićem, dosadašnjim direktorom firme i g.Mahmut Galijašević-em, koji će uskoro preuzeti dužnost prvog čovjeka ove izuzetno uspješne tešanjske firme. Razgovarano je o mogućnostima saradnje sa AHK u BiH, kao i projektu BEAR putem kojeg će biti poduzete aktivnosti na promociji tešanjske privrede na njemačkom tržištu. Direktor TRA Agencije se zahvalio g.Ramoviću na dosadašnjem radu i doprinosu koji je dao zajednici obnašajući poziciju prvog čovjeka MHBA, a g.Galijaševiću poželio dosta uspjeha u budućem radu i iskazao očekivanja da će se dobra saradnja između TRA Agencija i MHBA nastaviti u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608