POSJETA FIRMI CONTESA SA PREDSTAVNIKOM GOLD PROJECTA

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije sa saradnikom g. Muhamed Džihićem posjetio je firmu Contessa u društvu predstavnika USAID/Sida GOLD projekta za tuzlanski region g. Jasmin Adilovićem. Predmet posjete je bilo upoznavanje sa osnovnim odrednicima Usaid/Sida GOLD projekta i pravima koje firme ostvaruju učešćem u navedenom projektu. Također, direktor TRA Agencije je direktora firme g.Rizah Ajanovića upoznao sa aktivnostima TRA Agencije i drugim partnerskim projektima, kao što je GIZ Prolocal, IFC/FIPA Aftercare, BIGMEV i drugi.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608