POSJETA FIRMI INOX AJANOVIĆ SA PREDSTAVNIKOM GOLD PROJECTA

Doc.dr.Ismar Alagić sa saradnikom g. Muhamed Džihićem posjetio je firmu Inox Ajanović u društvu predstavnika USAID/Sida GOLD projekta za tuzlansku regiju g. Jasmin Adilovićem. Predmet posjete je bio zahtjev firme Inox Ajanović da se upoznaju sa osnovnim odrednicima Usaid/Sida GOLD projekta i pravima koje firme ostvaruju učešćem u navedenom projektu. Istaknuta je dobra komunikacija TRA Agencije i firme Inox Ajanović kroz saradnju u proteklom periodu, kao i aktivnosti koje TRA Agencija provodi sa drugim partnerskim projektima u kojima učestvuje firma Inox Ajanović. Potvrđeno je učešće firme Inox Ajanović na radionici koja je zakazana za 15.07.2014. godine u sali OV Tešanj kada bi se prezentovali rezultati sektorske analize za metaloprerađivački sektor koji je izradila TRA Agencija u saradnji sa GIZ PROLOCAL projektom.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608