PODRŠKA TRA AGENCIJE NA PRIPREMI PROJEKATA JU

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa Senad Lekićem, menadžerom za upravljanje projektima je prisustvovao radnom sastanku sa menadžmentom JU Dom zdravlja Tešanj na kojem je razgovarano o pripremi projektne aplikacije za jednog inostranog donatora. Goste je primio Dr.Hidajet Mudrov, direktor JU Dom zdravlja Tešanj i prezentovao do sada pripremljene informacije za projektnu aplikaciju na čijoj pripremi će asistirati predstavnici TRA Agencije. Planirano je da se projekni prijedlog novog kompleksa odjela fizijatrijske medicine kompletira u narednih 10 dana i uputi prema potencijalnom donatoru. Ovo je još jedan primjer dobre saradnje koju TRA Agnecija ima sa JU i JP na području općine Tešanj, kao i podrške u pripremi projektnih projedloga koje pripremaju Javne ustanove (JU) i Javna preduzeća (JP) sa područja općine Tešanj, kako prema domaćim, tako i prema inostranim fondovima i donatorima.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608