POSJETA PREDSTAVNIKA GIZ PROLOCAL I USAID/Sida/GOLD Projecta

Danas su predstavnici GIZ-a, USAID/Sida/Gold Projekta i konsultanske agencije DCG Beograd, posjetili Općinu Tešanj i TRA Razvojnu agenciju. Cilj posjete je razgovor sa kompetentnim akterima o uspostavljanju lokalnog tijela za javno-privatni dijalog (JPD), monitoringu i dinamici aktivnosti ključnih aktera, te funkcionisanju spomenutog tijela.

Takođe, razgovarano je o BFC certifikaciji Općine Tešanj i razvoju softwerske baze podataka LEDIS, koju Općina Tešanj i TRA Razvojna agencija sprovode uz tehničku pomoć i podršku GIZ ProLocal programa.

Inače, ovo je prva zajednička, posjeta predstavnika GIZ ProLocal i USAID/Sida/Gold Projekta, ali definitivno ne i zadnja, s obzirom da je planirana saradnja i zajedničke aktivnosti i u budućnosti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608