Posjeta predstavnika agencije PREDA Prijedor TRA agenciji za razvoj općine Tešanj.

Predstavnici PREDA Agencije za razvoj grada Prijedora posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Goste je primio Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije sa saradnikom. Cilj posjete je bilo upoznavanje sa područjem rada sa investitorima koji primjenjuje TRA Agencija.  Mr.Muhamed Džihić, stručnjak za LED je prezentovao način praćenja investicija i poslovnih indikatora koji je uspostavila TRA Agencija u saradnji sa IFC (Međunarodna finansijska korporacija), što je izazvalo poseban interes gostiju iz Prijedora.

Tokom razgovora  razmijenjena su korisna iskustva vezana za ustrojstvo baza podataka, planiranje projektnih prijedloga, a na kraju je usaglašena mogućnost zajedničkog nastupa na određene fondove inostranih donatora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608