Pripreme za uspostavu info deska za investitore

Dana 26.08.2014.godine, TRA Razvojnu agenciju općine Tešanj je posjetila gđa Andrea Vugrinović, direktorica agencije „Superna“ Hrvatska i vanjska saradnica GIZ ProLocal programa. Razlog posjete je sastanak sa predstavnicima TRA agencije o jačanju konkuretnosti, analizi zaduženja i nadležnosti u polju privlačenja investicija, monitoringu  postojećih baza podataka, te konsultacije u uspostavljanju kvalitetnog info deska za investitore (One stop shop).

Na kraju sastanka zaključeno je da TRA Razvojna agencija općine Tešanj kvalitetno radi na uspostavljanju sistema privlačenja, pomoći i podrške investitoru, te da će u saradnji sa općinskim službama kreirati efikasan i efektivan sistem koji je ojačati prisustvo investitora na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608