U hotelu Europa u Sarajevu 04.09.2014. godine održat će se Investicijska konferencija na kojoj će biti predstavljene mogućnosti i potencijali za ulaganje u općine Teslić, Tešanj i Žepče, u okviru njihove razvojne inicijative BEAR.

Na Investicijskoj konferenciji koja će se održati u  hotelu Europa u Sarajevu 04.09.2014. godine okupit će se privrednici i investitori u BiH, predstavnici ambasada i međunarodnih organizacija, kao i stranih privrednih komora u BiH, novinari, urednici i eksperti za poduzetništvo i ekonomiju, predstavnici dijaspore, poslovnih udruženja i javnih institucija u BiH. Cilj Konferencije je prezentacija i promocija mogućnosti i potencijala za ulaganje na području općina Teslić, Tešanj i Žepče, u okviru njihove razvojne inicijative BEAR.

Više detalja  i agendu konferencije, možete pronaći na: http://www.bear.ba/bs/podrucje-poslovne-izvrstnosti-bear/investicijska-konferencija-bear-2014/

„Mi smo vaši partneri u jugoistočnoj Evropi – Dobrodošli na Investicijsku konferenciju BEAR područja.“

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608